☎ 668-776-472

ARKAR oferuje swoim klientom kompleksowe spojrzenie na procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, szczególnie pod kątem efektywności w obszarach:

 1. Usprawnianie i budowanie sieci dostaw
 • Dystrybucja w kraju i za granicą,
 • Audyt stanu istniejącego i propozycja zmian i oszczędności w całym procesie,
 • Obrót paletami i opakowaniami zwrotnymi.

 1. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kosztami i efektywnością logistyki w przedsiębiorstwie,
 • Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania systemów komputerowych optymalizujących łańcuchy i sieci logistyczne.

 1. Controlling logistyki
 • Autorskie rozwiązania podziału kosztów transportu na klienta, produkt, region czy przedstawiciela handlowego,
 • Skrupulatne systemy kontroli kosztów poszczególnych jednostek transportowych, działów, oddziałów lub samodzielnych jednostek handlowych.

 1. Logistyczne wsparcie procesu obsługi klienta 
 • Raporty terminowości dostaw,
 • Raporty kompletności realizacji zamówień, itp.

 1. Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i transportowo-spedycyjnych

 1. Prognozowanie i budżetowanie w logistyce

Wdrażane procesy są sprawdzone z sukcesem w praktyce w dużych, skomplikowanych logistycznie przedsiębiorstwach.


Zapraszamy do współpracy.

© Arkar Logistics, 2017.